Người dân Oregon cần được điều trị. Chúng ta hãy cùng cứu vớt sinh mạng.

Dự Luật 110

Xét về khả năng tiếp cận với dịch vụ điều trị nghiện ma túy cơ bản, Oregon đứng ở vị trí gần như cuối cùng trong tất cả các tiểu bang. Cứ 11 người dân Oregon thì có một người nghiện ma túy. Ngoài ra, mỗi ngày có một đến hai người dân Oregon tử vong do sử dụng ma túy quá liều, đôi khi đang trong thời gian họ chờ được điều trị. Đây là một cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, luật ma túy hiện hành có thể hủy hoại cuộc đời chỉ vì một sai lầm. Hành vi tàng trữ dù chỉ một lượng nhỏ ma túy cũng có thể khiến ai đó ngồi tù và mang án tích suốt đời khiến họ không kiếm được việc làm, có được nhà ở hay thậm chí là thẻ tín dụng. Phương pháp tiếp cận thuốc hiện tại có thể phá vỡ gia đình, nhưng điều trị có thể làm cho gia đình mạnh mẽ hơn.

Dự luật được đưa vào lá phiếu này không hợp pháp hóa bất kỳ loại ma túy nào. Thay vào đó, dự luật xóa án tích cho những người tàng trữ một lượng nhỏ ma túy và kết nối mọi người với dịch vụ điều trị nghiện ma túy và phục hồi. Khi sử dụng tiền từ thuế cần sa hiện có của Oregon, Dự Luật 110 sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận với dịch vụ điều trị nghiện ma túy và phục hồi trên toàn tiểu bang. Bất kỳ ai muốn điều trị sẽ được điều trị, chứ không phải chỉ có những người có tiền hoặc tham gia chương trình bảo hiểm “phù hợp”.

Xác nhận bởi

Chúng ta hãy cứu vớt sinh mạng chứ không hủy hoại cuộc đời

Người nghiện ma túy cần được giúp đỡ, chứ không phải chịu hình phạt theo chế tài hình sự. Dự luật này sẽ mang đến hướng tiếp cận mang tính nhân đạo và dựa trên sức khỏe để giải quyết tình trạng nghiện ma túy. Mọi người sẽ không còn bị bắt giữ và bỏ tù chỉ vì tàng trữ một lượng nhỏ ma túy. Thay vào đó, họ sẽ được kết nối với dịch vụ điều trị nghiện ma túy hoặc phục hồi phù hợp, bao gồm cả hỗ trợ nhà ở để giúp họ làm lại cuộc đời.

Hướng tiếp cận mang tính nhân đạo và hữu hiệu hơn sẽ cứu vớt sinh mạng - và tiết kiệm tiền bạc

Hành động bắt giữ, truy tố và bỏ tù ai đó chỉ vì họ tàng trữ ma túy sẽ tiêu tốn gần $30,000. Trong khi đó, chỉ mất khoảng $10,000 để điều trị nghiện ma túy cho những người muốn được điều trị. Dự luật này sẽ làm thay đổi hướng tiếp cận của chúng ta: thay vì bắt giữ và bỏ tù người nghiện ma túy, chúng ta sẽ sử dụng doanh thu từ thuế cần sa để chi trả cho nhiều dịch vụ điều trị nghiện ma túy. Điều này sẽ giúp tiết kiệm tiền bạc và cứu vớt sinh mạng.

Tìm hiểu thêm

Chuyên gia và người lãnh đạo cộng đồng ủng hộ Dự Luật 110

Tìm hiểu thêm

Quý vị hoặc ai đó mà quý vị quan tâm có bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nghiện ma túy ở Oregon không?

Thêm tiếng nói của quý vị

Điều trị nhiều hơn vì một Oregon tốt đẹp hơn.

Top