Tìm Hiểu Sự Thật

Oregon đang đương đầu với cuộc khủng hoảng nghiện ma túy. Có quá nhiều người dân Oregon đang phải vật lộn với chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện. Và có quá ít người trong số họ được tiếp cận với dịch vụ điều trị có thể giúp họ làm lại cuộc đời. Trong khi đó, luật ma túy hiện hành có thể hủy hoại cuộc đời chỉ vì một sai lầm, ngăn cản mọi người kiếm được việc làm, chỗ ở, tiếp cận khoản vay sinh viên, giấy phép hành nghề hay thậm chí là thẻ tín dụng.

Cứ 11 người dân Oregon thì có 1 người đang vật lộn với chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện.

Dự luật này mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ điều trị, cũng như xóa bỏ án tích khắc nghiệt và bất công cho tội phạm ma túy nhẹ và không bạo lực để họ có thể phục hồi dễ dàng hơn. Mọi người sẽ không còn bị bắt giữ và bỏ tù chỉ vì tàng trữ một lượng nhỏ ma túy. Thay vào đó, họ sẽ được đánh giá sức khỏe và kết nối với dịch vụ điều trị hoặc phục hồi phù hợp, bao gồm cả hỗ trợ nhà ở để giúp họ làm lại cuộc đời.

Cách Thức Hoạt Động

Thay vì bắt giữ người tàng trữ một lượng nhỏ ma túy, Dự Luật 110 sẽ mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận với dịch vụ điều trị nghiện ma túy và phục hồi cho bất kỳ ai muốn và cần được điều trị, được thanh toán bằng tiền thuế cần sa hiện có. Điều này bao gồm:

 1. Thành lập Trung Tâm Phục Hồi Sau Nghiện Ma Túy trên toàn tiểu bang để đánh giá ngay nhu cầu của người sử dụng ma túy và liên kết họ với hoạt động điều trị, chăm sóc và các dịch vụ. Những trung tâm này có thể được đặt trong hoặc được điều hành bởi các nhà cung cấp hiện tại hội đủ điều kiện.
 2. Tăng tính sẵn có của các dịch vụ, bao gồm:
 • Điều trị dựa trên bằng chứng, dựa trên sự hiểu biết về sang chấn, đáp ứng về văn hóa và lấy bệnh nhân làm trung tâm;
 • Dịch vụ hỗ trợ người đồng cảnh ngộ và phục hồi để mọi người có thể duy trì cuộc sống không tội lỗi và đúng mực;
 • Nhà ở (ổn định và chuyển tiếp) cho người mắc chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện;
 • Các biện pháp can thiệp giúp giảm thiểu tác hại bao gồm giáo dục phòng ngừa sử dụng quá liều, tiếp cận naloxone hydrochloride, cũng như giáo dục về ma túy và hoạt động tiếp cận khác.

Đạo Luật này không hợp pháp hóa bất kỳ loại ma túy nào.

Đạo luật này loại bỏ các hình phạt theo chế tài hình sự đối với hành vi tàng trữ tất cả các loại ma túy ở mức độ thấp, hiện được phân loại là tội nhẹ và thay thế bằng hình thức phạt tiền. Có thể miễn tiền phạt khi được đánh giá tại Trung Tâm Phục Hồi Sau Nghiện Ma Túy, dịch vụ này sẽ được cung cấp tại tất cả các vùng của tiểu bang, 24 giờ mỗi ngày.

 • Không có sự thay đổi nào trong bộ luật hình sự đối với hành vi giao, sản xuất ma túy và tội phạm ma túy khác có tính thương mại. Các vi phạm này vẫn cấu thành tội phạm.
 • Không có sự thay đổi nào đối với các tội phạm khác liên quan đến việc sử dụng ma túy, chẳng hạn như lái xe khi đang chịu ảnh hưởng của ma túy và trộm cắp.

Chuyên Gia Giám Sát

Đạo Luật này thành lập Hội Đồng Giám Sát và Trách Nhiệm Giải Trình gồm có đội ngũ chuyên gia làm việc trong lĩnh vực điều trị nghiện ma túy và phục hồi. Hội Đồng gồm có những người đến từ các cộng đồng chịu ảnh hưởng quá nhiều từ hiện trạng. Các thành viên Hội Đồng gồm có:

 • Một bác sĩ chuyên về các loại thuốc gây nghiện.
 • Ba thành viên đến từ các cộng đồng chịu ảnh hưởng quá nhiều từ hướng tiếp cận hiện tại của chúng ta đối với ma túy, trong đó nhấn mạnh việc bắt giữ và giam giữ.
 • Ít nhất hai người đã mắc hoặc đang mắc chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện.
 • Một nhân viên công tác xã hội lâm sàng có giấy phép hành nghề.
 • Một đại diện của Cơ Quan Y Tế Oregon.
 • Một nhà cung cấp dịch vụ giảm thiểu tác hại.
 • Một nhà cung cấp dịch vụ điều trị chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện dựa trên bằng chứng.
 • Một nhà nghiên cứu học thuật về sử dụng ma túy hoặc chính sách ma túy.
 • Ít nhất hai người đồng cảnh ngộ đã hồi phục.
 • Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc hành vi.
 • Một đại diện của tổ chức chăm sóc phối hợp.
 • Một người đang làm việc cho tổ chức bất vụ lợi bênh vực cho những người đang mắc hoặc từng mắc chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện.
 • Dưới sự hậu thuẫn của Cơ Quan Y Tế Oregon, Hội Đồng quyết định sẽ phân bổ bao nhiêu tiền để tài trợ cho những người đề nghị điều trị nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của cộng đồng với dịch vụ chăm sóc và triển khai Trung Tâm Phục Hồi Sau Nghiện Ma Túy.

Chuyên Gia Giám Sát

Đạo Luật này thành lập Hội Đồng Giám Sát và Trách Nhiệm Giải Trình gồm có đội ngũ chuyên gia làm việc trong lĩnh vực điều trị nghiện ma túy và phục hồi. Hội Đồng gồm có những người đến từ các cộng đồng chịu ảnh hưởng quá nhiều từ hiện trạng. Các thành viên Hội Đồng gồm có:

 • Một bác sĩ chuyên về các loại thuốc gây nghiện.
 • Ba thành viên đến từ các cộng đồng chịu ảnh hưởng quá nhiều từ hướng tiếp cận hiện tại của chúng ta đối với ma túy, trong đó nhấn mạnh việc bắt giữ và giam giữ.
 • Ít nhất hai người đã mắc hoặc đang mắc chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện.
 • Một nhân viên công tác xã hội lâm sàng có giấy phép hành nghề.
 • Một đại diện của Cơ Quan Y Tế Oregon.
 • Một nhà cung cấp dịch vụ giảm thiểu tác hại.
 • Một nhà cung cấp dịch vụ điều trị chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện dựa trên bằng chứng.
 • Một nhà nghiên cứu học thuật về sử dụng ma túy hoặc chính sách ma túy.
 • Ít nhất hai người đồng cảnh ngộ đã hồi phục.
 • Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc hành vi.
 • Một đại diện của tổ chức chăm sóc phối hợp.
 • Một người đang làm việc cho tổ chức bất vụ lợi bênh vực cho những người đang mắc hoặc từng mắc chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện.
 • Dưới sự hậu thuẫn của Cơ Quan Y Tế Oregon, Hội Đồng quyết định sẽ phân bổ bao nhiêu tiền để tài trợ cho những người đề nghị điều trị nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của cộng đồng với dịch vụ chăm sóc và triển khai Trung Tâm Phục Hồi Sau Nghiện Ma Túy.

Thực Tiễn về Trách Nhiệm Giải Trình

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Oregon, Ban Kiểm Tra sẽ kiểm toán tài chính và kiểm tra kết quả đạt được. Các cuộc kiểm tra này sẽ được công bố rộng rãi, diễn ra ít nhất hai năm một lần và bao gồm dữ liệu về:

 • Giám sát tài chính đối với các chương trình tài trợ, cho biết những tổ chức và chương trình nào đã nhận được tiền, họ nhận được bao nhiêu tiền, số tiền đó được chi tiêu như thế nào, số tiền dùng cho mục đích điều hành các chương trình là bao nhiêu;
 • Thành công trong việc cung cấp nhiều dịch vụ điều trị cho mọi người, bao gồm cả kết quả điều trị/phục hồi, thời gian chờ để được điều trị, thời gian tham gia trung bình của khách hàng, tỷ lệ hoàn thành, tái phạm, khả năng nhận được hỗ trợ nhà ở, việc làm và thu nhập hợp pháp.

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ bản văn của dự luật

Sáng Kiến Này Không Tạo Ra Bất Kỳ Loại Thuế Mới Nào

Thay vào đó, sáng kiến này dựa vào doanh thu từ thuế cần sa hiện hành.

Có nhiều tiền thu thuế cần sa hơn so với dự kiến. Khi Đạo Luật Điều Trị Nghiện Ma Túy và Phục Hồi có hiệu lực, doanh thu từ thuế cần sa dự kiến ​​sẽ đạt tổng cộng khoảng $145 triệu mỗi năm. Doanh thu vượt ngưỡng $45 triệu mỗi năm sẽ được phân bổ cho dịch vụ điều trị, phục hồi, giảm thiểu tác hại và nhiều dịch vụ khác nữa.

Tại thời điểm Oregon đứng ở vị trí gần như cuối cùng trên toàn quốc trong việc cung cấp dịch vụ điều trị và phục hồi theo yêu cầu của mọi người, điều này cho thấy chi tiêu ngoài Medicaid của chính quyền tiểu bang cho chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện tăng 395%.

Cảnh Sát Có Thêm Thời Gian Để Tập Trung Vào Những Việc Quan Trọng

Cứ mỗi giờ cảnh sát Oregon lại bắt giữ một người nào đó vì liên quan đến ma túy — vào thời điểm Oregon có những đứa trẻ mất tích, những vụ giết người chưa được giải quyết và những vụ án chưa có lời giải tồn đọng. Dự luật này sẽ giúp cảnh sát tập trung nhiều hơn vào những việc quan trọng.

Mỗi năm có 8,900 người dân Oregon bị bắt giữ—tương đương với mỗi giờ có một vụ bắt giữ

Top