Báo Cáo của Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự Oregon về Tác Động của Chủng Tộc và Sắc Tộc
Tóm Lược Tổng Hợp

Theo công trình nghiên cứu độc lập của chính quyền được công bố bởi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Oregon và được thực hiện bởi Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự Oregon, chênh lệch trong bắt giữ và kết tội liên quan đến ma túy gần như sẽ bị xóa bỏ nếu Dự Luật 110 được thông qua.

Những gì mà báo cáo đã phát hiện ra:

 • Chênh lệch chủng tộc trong các trường hợp bắt giữ liên quan đến ma túy sẽ giảm 95% nếu cử tri Oregon thông qua Dự Luật 110.
 • Số trường hợp Cư Dân Oregon là Người Da Đen và Người Da Màu Bản Địa bị kết án sẽ giảm 94%.
 • “Việc giảm số trường hợp bị kết án sẽ dẫn tới ít hậu quả liên đới hơn xuất phát từ sự tham gia của hệ thống tư pháp hình sự, trong đó bao gồm khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, mất khả năng tiếp cận với khoản vay sinh viên trong lĩnh vực giáo dục, khó có nhà ở, hạn chế trong việc cấp giấy phép hành nghề và nhiều thứ khác nữa,” báo cáo cho biết.
 • Trên thực tế, sự giảm bớt chênh lệch thậm chí còn ấn tượng hơn. “Những chênh lệch khác có thể tồn tại ở các giai đoạn khác nhau của tiến trình tư pháp hình sự, bao gồm tình trạng không công bằng trong quá trình cảnh sát giam cầm, thủ tục đăng ký thông tin liên quan đến việc bắt giữ, tại ngoại, giam giữ trước khi xét xử, quyết định truy tố và những thứ khác nữa”. Tuy nhiên, Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự không thể thu thập được số liệu của địa phương về chênh lệch đó.

Ai đã làm báo cáo này và những ai sẽ xem báo cáo:

 • Báo cáo được làm bởi đội ngũ nhà nghiên cứu độc lập có thẩm quyền và đáng tin cậy nhất của chính quyền về vấn đề này. Báo cáo được thực hiện bởi Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự Oregon và được công bố bởi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Oregon.
 • Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự không liên quan đến cuộc vận động này. Ủy Ban là cơ quan của chính quyền và mục đích của ủy ban là cung cấp một “diễn đàn tập trung và công bằng cho quá trình hoạch định và phát triển chính sách trên toàn tiểu bang” nhằm “cải tiến hiệu suất và nâng cao hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự ở cấp tiểu bang và địa phương.
 • Bản phân tích của Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự Oregon là bản phân tích đầu tiên được chuẩn bị cho một dự luật được đưa vào lá phiếu. Các nhà lập pháp có thể yêu cầu bản phân tích đó từ năm 2014 và cũng làm như vậy trong năm nay dưới sự thúc giục của cuộc vận động Điều Trị Nhiều Hơn để ủng hộ cho Dự Luật 110.
 • Cử tri Oregon sẽ xem phần tóm tắt của báo cáo này trong tập hướng dẫn cử tri mà Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Oregon sẽ gửi cho mọi cử tri Oregon ghi danh qua đường bưu điện vào tháng Mười Một.

Bối Cảnh Chính Trị

 • Dự Luật 110 thay đổi hướng tiếp cận của Oregon đối với vấn đề ma túy. Dự Luật này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận trên toàn tiểu bang đối với dịch vụ điều trị nghiện ma túy và phục hồi, được thanh toán bằng một phần doanh thu thuế từ việc bán cần sa hợp pháp. Ngoài ra, dự luật cũng ngừng kết án hình sự liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy ở mức độ thấp. Dự luật không hợp pháp hóa ma túy.
 • Cứ 10 người thì có 1 người trưởng thành ở Oregon cần đến dịch vụ điều trị chứng rối loạn do sử dụng chất gây nghiện, nhưng theo chính phủ liên bang, họ đã không được điều trị và Oregon đứng ở vị trí gần như cuối cùng xét về những người cần được điều trị nhưng không được điều trị.
 • Theo số liệu mới nhất từ ​​Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự Oregon, mỗi năm có khoảng 8,900 người dân Oregon bị bắt giữ, trong đó tàng trữ ma túy ở mức độ thấp là hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất. Điều đó tương đương với cứ mỗi giờ lại có một vụ bắt giữ. Cư dân Oregon là người da đen và người bản địa da màu bị nhắm đến nhiều nhất.
 • Dự Luật 110 đã nhận được hơn 70 ý kiến tán thành từ các tổ chức trên khắp tiểu bang, bao gồm Unite Oregon, Liên Minh Các Cộng Đồng Da Màu, NAACP Portland, Eugene-Springfield NAACP, Central City Concern, Liên Minh Các Bộ Lạc Grand Ronde và nhiều tổ chức khác nữa.
 • Cuộc vận động Điều Trị Nhiều Hơn nhằm thông qua Dự Luật 110 không vấp phải sự phản đối có tổ chức.

Đọc Thêm

 • The Skanner là ấn phẩm lớn và lâu đời nhất ở Oregon thuộc quyền sở hữu của cộng đồng người da đen. Hãy đọc những gì mà họ đã nói về báo cáo này: Ủy Ban Tư Pháp Hình Sự Oregon: Thỉnh Nguyện Tiên Khởi 44 Gần Như Sẽ Xóa Bỏ Chênh Lệch Về Chủng Tộc Trong Trường Hợp Bắt Giữ Hoặc Kết Án Ma Túy
 • Đọc báo cáo tại đây
Top